> Startseite > Fire Emblem > Zusätzliches > Credits
Credits
 

Executive Producer
Satoru Iwata
 

Producers
Tohru Narihiro
Takehiro Izushi
 

Supervisor
Hitoshi Yamagami
 

Product Manager
Kenji Imai
 

Directors
Taeko Kaneda
Kentarou Nishimura
 

Coordinator
Ryuichiro Kouguchi
 

Main Program
Makoto Katayama
 

Program
Suzumu Ishihara
 

AI Program
Chikara Yamamoto
 

Program Support
Yuji Ohhashi
Takafumi Kaneko
Motomu Chikaraishi
 

Scenario
Ken Yokoyama
Kouhei Maeda
 

Scenario Support
Masayuki Horikawa
 

Main Design & Face Design
Sachiko Wada
 

Graphic Chief
Masahiro Higuchi
 

Event Graphic
Youko Nakai
 

Graphic Design
Daisuke Izuka
 

Graphic Support
Minoru Noda
 

Sound Composition
Yuka Tsujiyoko
 

Sound Composition & Effect
Saki Haruyama
 

Sound Support
Kaoru Kita
Yoshito Hirano
 

Artwork
Yasuo Inoue
Sachiko Nakamichi
Fumiko Miyamoto
Takashi Ito
 

Publishing
Yusuke Kitanishi
Tetsuro Oe
Yutaka Takehisa
 

Assistant
Azusa Tajima
 

Special Thanks
Ryoichi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Masahiro Nakamori
Toshio Sengoku
Masao Yamamoto
Masakazu Kaji
Manabu Matsumoto
Kazuki Yoshihara

Super Mario Club

K. Aoki M. Fukakushi
Y. Hashimoto T. Kanabayashi
H. Kato K. Masutani
A. Matsumoto H. Murata
K. Nadabe T. Nagaura
S. Nakajima H. Nishi
S. Takeyoshi H. Takizaki
Y. Tanaka E. Yannai
T. Yuasa  

 

European Localization
Product Localization Team
Coordination
Marcus Krause
 

Translation
German
Micky Auer
 

French
Zadia Messerli
 

Spanish
Guillermo Lépez-Anglada Fernández
 

Italian
Marina Paris
 

Testing Team
Supervisor
Erkan Kasap
 

Coordination
Matthew Mawer
Thomas Fougeray
Michele Liazzi
Davide Troiani
Steffen Lotz
Julian Gruben
Francisco Jiménez
Daniel Herrón Mauear
 

Special Thanks
Mike Fukuda
Tatsumi Kimishima
 

All Rights, including the copyrights of Game,
Scenario, Music and Program,
reserved by NINTENDO
and
INELLIGENT SYSTEMS.


hi
test
test1