> Startseite > Blade of Light > Zusätzliches > Credits
Credits
 

Director:
Keisuke Terasaki

 

Scenario:
Shouzou Kaga

 

Programmers:
Masaharu Tani
Masayuki Imanishi
Kouji Yoshida
Kei Fukura

 

Graphic Designers:
Tohru Ohsawa
Naotaka Ohnishi
Satoshi Machida
Toshitaka Muramatu

 

Music:
Hirokazu Tanaka
Yuka Banba

 

Special Thanks:
Ryoichi Kitanishi
Masafumi Sakashita
Papa Narihiro
Wink Nakamura
Haruhiko Simizu

 

Producer:

Gunpei Yokoi

 

©1990 Nintendo


hi
test
test1