> Startseite > Binding Blade > Zusätzliches > Credits
Credits
 

Executive Producer:
Hiroshi Yamauchi

Producer:
Takehiro Izushi

Director:
Tohru Narihiro

Supervisor:
Kentaro Nishimura

Game Scenario Director:
Masayuki Horikawa

Main Program Director:
Takafumi Kaneko

Art Director:
Taeko Kaneda

Main Design:
Sachiko Wada

Graphic Chief:
Mashahiro Higuchi

Event Program:
Takanori Hino

Events/Support:
Makoto Katayama

AI Program:
Chikira Yamamoto

Battle Design:
Naotaka Ohnishi

 

Battle Program:
Motomu Chikaraishi


Battle Animation:
Maki Takemori
Yoko Nakai

Map Design:
Sumiko Miki

Layout:
Makoto Shimojo

Sound Composition:
Yuka Tsujiyoko

Sound Effects:
Kenichi Nishimaki
Noritaka Misawa

 

Graphic Support:

Minoru Noda

Ryo Hirata

Tuyoshi Nakatuka

Masaru Nishimura

 

Scenario Support:

Kouhei Maeda

 

Program Support:

Susumu Ishihara

Yusuke Murakami


Artwork:
Yasuo Inoue
Takashi Ito

Image Illustration:
Eiji Kaneda

 

Publishment:
Yusuke Kitanishi

Tetsuro Oe

 

Technical Support:

Kenji Nakajima

 

Process Manager:

Kenji Imai

 

Special Thanks:

Ryoichi Kitanishi

Kozo Ikuno

Toshiyuki Nakamura

Masahiro Nakamori

Toshio Sengoku

Masanobu Matsunaga

Ryuichiro Koguchi

Yuka Hongou

Katsuyoshi Koya

Masao Yamamoto

Kyoko Watanabe

Yutaka Takehisa

Toshihiro Toza

Masahiro Sakurai & Smash Brothers DX Team

Tomonori Sumiya

Hiroshi Izawa

Kotaro Yamada

Super Mario Club

Masaru Ikeshita

Haruka Kato

Masami Kato

Junko Komaki

Nobuaki Maeda

Katsunori Masutani

Akiko Matsumoto

Naotaka Matsumoto

Hiroyki Murata

Kei Nadabe

Tomohiro Nishigaki

Keiichiro Nishimoto

Ryuichiro Sakima

Syogo Tachibana

Shigeo Takada

Atsushi Takeda

Hiroya Takeda

Hisashi Takizaki

Yoshikazu Tanaka

Mari Ueda

Satoru Uno

Yuichiro Ushijima

Hiroyuki Yamaoka

©2002 Nintendo and Intelligent Systems
 


hi
test
test1