> Startseite > Thracia 776 > Zusätzliches > Credits
Credits
 

Director/ Scenario Design:
Shouzou Kaga

 

Chief Programmer:
Toru Narihiro

 

Programmers:
Takafumi Kaneko
Chikara Yamamoto
Takanori Hino
Ryuichiro Koguchi

 

Art Director:
Masahiro Higuchi

 

Character Design:
Mayumi Hirota

 

Graphic Design:
Sachiko Wada
Yuka Hongou

 

Map Design:
Junko Umehara

 

Environment Design:
Masayuki Horikawa

 

Animation:
Ryo Hirata
Maki Takemori

 

Music Composition:
Yuka Tsujiyoko
Atsuko Matsumoto

 

Sound Effects:
Atsuko Matsumoto

 

Sound Support:
Kenichi Nishimaki

 

Artwork:
Taeko Kaneda
Yasuo Inoue
Fujiko Nomura
Noriyuki Sato

 

Support:
Kaori Aoki

Hiroshi Tanigawa

Masaya Kuzume

Yutaka Maekawa

Hirokazu Goutani

Hiroshi Takemoto

 

Special Thanks:
Masayuki Okada

Masao Yamamoto

Kenji Nishizawa

Takahiro Harada

Kenichi Sugino

Hitoshi Yamagami

Yoshinori Katsuki, Nobuhiro

Ozaki, Takeshi

Nagareda, M.

Okuno, Kentaro

Nishimura

Ryouichi Kitanishi

Kouzou Ikuno

M. Okuda

Kenji Yamada

M. Sengoku

Osamu Yamauchi

Kenji Yamafuji

 

Special Advisor:
Kentaro Nishimura

 

Producer:
Takehiro Izushi

 

Executive Producer:
Hiroshi Yamauchi

 

©1999 Nintendo and Intelligent Systems

 


hi
test
test1