> Startseite > Light&Shadow > Zusätzliches > Credits
Credits
 

Director:
Kouhei Maeda
Hideaki Araki

 

Assistant Director:
Kazuhiro Yoshikawa

 

Art Director:
Takako Sakai

 

System Director:
Yuji Ohashi

 

Main Programmer:

Yuji Ohashi
 

Program Support:
Naohiro Yasuhara

 

Technical Supervisor:
Takafumi Kaneko

 

Graphic Design:
Takako Sakai
Hiromi Tanaka
Mayuko Tsukamato
Yoshihisa Isa
Mai Watanabe
Shingo Igata
Shigeki Osaka

 

Effect Design:

Koji Kawasaki

 

Graphic Support:
Tsutomu Tei

 

Level Design Support:
Ryuichiro Kouguchi

 

Scenario Support:
Naohiro Yasuhara
Hiromi Tanaka
Sou Mayumi
Yuichiro Kitaoka

Illustration:
Daisuke Izuka

 

Artwork:
Yoshitomo Kitamura
Yuka Kotaki

 

Sound Director:
Yasuhisa Baba

 

Music Composition:
Hiroki Morishita
Takeru Kanazaki
Shoh Murakami

 

Sound Effect:
Saki Kurati

 

Sound Supervisor:

Yuka Tsujiyoko

 

Technical Support:

Masahiro Takeguchi
Tomohiro Umeda

 

Debug:
Atsushi Miyake

Akio Shiohama

 

Special Thanks:
Kenji Nakajima

Kenichi Nisimaki

Susumu Ishihara

Yasuharu Narao

Kenji Imai

Kaori Ando

Genki Yokota

Kenta Nakanishi

Masayuki Horikawa

Tsutomu Kitanishi

 

Producer:
Toru Narihiro
Hitoshi Yamagami

 

Executive Producer:

Toshiyuki Nakamura
Satoru Iwata

 

©2010 Nintendo


hi
test
test1