> Startseite > Path of Radiance > Zusätzliches > Credits
Credits
 

Executive Producer
Satoru Iwata
 

Producer
Thoru Narihiro
Hitoshi Yamagami
 

Supervisor
Kentaro Nishimura
 

Game Design
Taeko Kaneda
 

Director
Masayuki Horikawa
 

Technical Director
Takafumi Kaneko
 

Chief Designer
Masahiro Higuchi
 

Map Director
Minoru Noda
 

2D Art Designer
Daisuke Izuka
 

Supervisor (Sound)
Yuka Tsujiyoko
 

Scenario
Ken Yokoyama

Scenario Assistant
Kouhei Maeda
Yoko Nakai
 

Event Director
Takahiro Ohgi
 

Main System Programmer
Takafumi Kaneko
 

Map Battle Programmer
Susumu Ishihara
 

 Battle Base Programmer
 Takashi Akiyama
 
 Global Map Programmer
 Yusuke Murakami
 
 Battle Programmer
 Kouchi Abe (Assemblent)
 
 Level Designer
 Sachiko Wada
 Ryuichirou ouguchi
 
 Tutorial Designer
 Horyuki Hayashi
 
 Tutorial Script
 Makoto Katayama
 
 Face Images
 Yoko Nakai
 Sachiko Wada
 
 Unit Designer
 Daisuke Izuka
 Yoko Nakai
 
 Map Designer & Battle Field Designer
 Minoru Noda
 Kyouko Nakazawa
 Futoshi Okauchi
 Mari Fujita
 Yukio Fujita
 
 Map Unit & Battle Unit Designer
 Masahiro Higuchi
 Ikuko Nishikawa
 Masayo Shiraogawa
 Chie Takaya
 Takako Sakai
 Satoru Yasumura
 Tomohito Nakano
 
 Face Graphics
 Yoko Nakai
 Chie Takaya
 
 Window Designer
 Sachiko Wada
 Takako Sakai
 
 Character Illustrations
 Senri Kita (Flagship)
 
 Symbol Designer
 Makoto Shimojo
 
 Effect Designer
 Kouji Kawasaki
 
 Audio Mastering
 Map & Movie Music Composition
 Yoshito Hirano
 
 Event & Battle Music Composition
 Movie Sound Effects
 Saki Haruyama
 
 Event & Battle Music Composition
 Naoko Mitome
 Atsushi Yoshida
 Kanako Teramae
 
 Vocal
 Masatsugu Igarashi
 Noriko Aoki
 
 Opening Theme & Digest Music Composition
 Yuka Tsujiyoko
 
 Sound Effects
 Kaoru Kita
 Yoshihiko Kitamura
 
 Voice
 Ike - Jason Adkins
 Alja - Elsbeth Nathanson
 Elincia - Erica Evans
 Greil & Narrator - Stephen Weyte
 Schwarzer Ritter - Mark Dias
 
 Life Returns
 Music Composition & Arrangement
yoshito hirano

 Lyrics
Ken Yokoyama

 Lyric Support
Yoko Fuji

 Song
Noriko Aoki

 Engineering
Mitsuhiro Tanigawa
 
 Production Manager
 Kenji Imai
 
 Movie
Producer
Yusaku Toyoshima

 Production Manager
Susumu Fujiwara
Naomi Ikoma

Software Engineer
Tadahiko Kurachi
Makoto Morita

Production Scretary
Ai Kikuchi

CG Director
Yasushi Kawamura

Technical Director
Ryuichi Snow
Yasuhiro Ohtsuka

Senior Designer
Hiroto Nishitani
Emiko Watanabe
Yukinobu Fujimatsu

Chief Designer
Akihiko Kawashima
Takashi Chiba
Ayako Yamamoto
Kazuaki Kanou

 Designer
Wataru Osada
Yu Takahashi
Yoichi Ohno
Goichiro Inoue
Mizuki Thoma
Miki Kanou
Hidenobu Yoshiyama
Katsura Sato
Hiroyuki Okada
Rikiya Masuda
Lin Hsan-Fu
Norio Igarashi
Kiyoshi Ishimaru
 
 BG Works
producer
Ryuji Mitsumoto

 Storyboard
Itsurou Kawasaki

 Layout
Itsurou Kawasaki
Kenji Teraoka

 BG Design
Satoshi Kuroda

 Assistant Poducer
Tetsuya Kinoshita
 
 Game Motion
 CG Director
Hideaki Maegawa

 Chief Designer
Yoichiro Tajiri

 Designer
Ryohei Adachi
Takayuki Uchida
Yoshinori Nakashima
Genichi Honma
Yukio Akaki
 
 Motion Capture
Technical Director
Kohki Koshita

Assistant Director
Manabu Nishiguchi

 Production Manager
Mobuhiro Suzuki

 Action
Eu In Harada
Akua
Takaaki Iwao
Satoshi Murakami
Hoshimi Asai
 
 North American Localization Management
 Jeff Miller
 Leslie Swan
 Bill Trinen
 
 North American Localization
 Tim O´leary
 Rich Amtower
 Alan Averill
 Thomas Connery
 Erik Peterson
 Ann Lin
 
 NOA Product Testing Staff
 Yoshinobu Mantani
 Kyle Hudson
 Eric Bush
 Sean Egan
 Jim Holdeman
 Teresa Lillygren
 Mika Kurosawa
 Leland Jones
 Jeffrey Storbo
 Tomoko Mikami
 Kathy Huguenard

European Localisation Management
Kai Zeh
Hiroyuki Uesugi
Andy Fey

European Localisation
Coordination

Asuka Kuroda

French Translation
Zadia Messerli
Thomas Miriel
Hervé Lefranc

Italian Translation
Marina Paris
Christian Massl

German Translation
Martina Deimel
Helge Friedrich
Thomas Aldenhövel

Spanish Translation
Guillermo López-Anglada
Pol Roca
Iván Garrido
Diego Álvarez

NOE Product Testing Staff
Erkan Kasap
Thorsten Heinze
Wolfgang Weber
Petra Gyarmaty
Grégory Moreau
Francesca Cecca
Santo Gennaro
Arrate Ugarte

 Publicity
Yusuke Kitanishi
Ryuta Kaimoto

Artwork
Yasuo Inoue
Kazuya Yoshioka

 Manual
Daisuke Narisawa
Daisuke Kihara

 Debug
Go Endo
Shuichi Narusawa
Super Mario Club

 Special Thanks
Ryocihi Kitanishi
Kozo Ikuno
Toshiyuki Nakamura
Taiki Ubukata
Ryo Hirata
Yasuyuki Fujita
Naomi Masuda
Kenji Kanajima
Junya Kadono
Naohiko Aoyama
Yukiko Kantsuka
Arts Vision
Flagship
 
 All rights, including the copyrights of Game,
scenario, music and program, reserved by NINTENDO
and
INTELLIGENT SYSTEMS.


hi
test
test1